ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Στο στάδιο αυτό βασικής εξάσκησης τα παιδιά εντάσσονται σε ηλικιακές ομάδες (4-8 παιδιά)  και ακολουθούν ένα πρόγραμμα ασκήσεων σε παιγνιώδη μορφή που στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω συναρμοστικών ικανοτήτων.

  1. κιναισθητική ικανότητα διαφοροποίησης,
  2. ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο,
  3. ικανότητα ισορροπίας,
  4. σύνθετη ικανότητα αντίδρασης,
  5. ικανότητα ρυθμού

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου είναι η παροχή πολλών και πολύπλευρων εμπειριών προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν καλό κινητικό έλεγχο και μυϊκή συναρμογή, ακρίβεια και σταθερότητα στην εκτέλεση.

Ο βασικότερος προπονητικός στόχος στις ηλικίες 4-7 ετών  είναι ο εμπλουτισμός της κινητικής μνήμης των παιδιών με κινητικές εμπειρίες πολύπλευρης μορφής (τρέξιμο, ρίψεις, άλματα) για την καλύτερη ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών και της αντιληπτικής ικανότητας τους.

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας  έχουν ιδιαίτερη διάθεση για παιχνίδι και διαθέτουν αναπτυγμένη φαντασία. Η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσής τους όμως είναι μειωμένη και το ενδιαφέρον τους ατονεί γρήγορα για αυτό το λόγο απαιτείται συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων με βασική επιδίωξη την απόκτηση κινητικών εμπειριών.

Τα παιδιά της πρώιμης σχολικής ηλικίας (6-8 ετών) δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για αθλητικές δραστηριότητες αλλά έχουν μειωμένη ικανότητα σταθεροποίησης νέων κινήσεων. Αποτελεί καλή ηλικία κινητικής μάθησης και επιδιώκεται η ανάπτυξη συναρμοστικών ικανοτήτων και η εκμάθηση μεγάλου αριθμού βασικών αθλητικών τεχνικών. 

Στις ηλικίες 8-10 ετών εντάσσεται η συστηματική εξάσκηση της βασικής τεχνικής της καλαθοσφαίρισης.

Διάρκεια προγράμματος: 9 μήνες (15/9-15/6)

Διάρκεια προπόνησης: 50-60’

Συχνότητα προπονήσεων: 1-3/εβδομάδα

Το στάδιο αυτό αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο για την ένταξη του αθλητή στο πρόγραμμα ATHLETE DEVELOPMENT (10+) όπου παράλληλα με την προπόνηση συναρμοστικών ικανοτήτων, αναπτύσσουμε τα βασικά και συμπληρωματικά  στοιχεία τεχνικής του αθλήματος αλλά και τις φυσικές ικανότητες του αθλητή.

Copyright © 2019 | athenssportshall.com | Powered by NICMEDIA